2024-07-25

Obowiązki małżeńskie w świetle przepisów KRO

Obowiązki małżeńskie w świetle przepisów KRO

Zawarcie związku małżeńskiego to bardzo poważna decyzja, która wiąże się z konkretnymi obowiązkami i prawami względem drugiej strony. Są one związane zarówno ze sferą materialną, jak i funkcjonowaniem całej rodziny oraz zachowaniem małżonków i działań wobec siebie.

O jakich obowiązkach małżeńskich mówi KRO?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyznacza obowiązki małżeńskie. Przepisy są szczególnie ważne dla małżonków, gdyż naruszenie jednego z nich może stać się podstawą do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z nich. Nieprzestrzeganie obowiązków wyznaczonych przez ustawodawcę warunkuje treść wyroku rozwodowego i trzeba mieć tego świadomość.

Pierwszym obowiązkiem jest wspólne pożycie, które warunkuje trwanie małżeństwa. Jeżeli pożycie małżeńskie nie istnieje albo jest zaburzone, jest to główna przyczyna rozwiązania małżeństwa, poprzez orzeczenie rozwodu. Pożycie małżeńskie składa się z 3 więzi, a mianowicie więzi fizycznej, psychicznej oraz gospodarczej. To bardzo rozbudowana kwestia, często nie do końca rozumiana przez małżonków, dlatego warto ją omówić z pełnomocnikiem. Szukając prawnika, warto sprawdzić ofertę tej kancelarii https://www.adwokat-cyranski.com/prawo-rodzinne-lodz. Specjalista przedstawi stanowisko sądu w kontekście obowiązujących przepisów, doradzi oraz pomoże podjąć wiążące decyzje.

Przepisy wymagają więzi fizycznej pomiędzy małżonkami, wspólnoty psychicznej, określanej również jako duchowa. Małżeństwo ma razem mieszkać i mieć więź gospodarczą.

Obowiązek wzajemnej pomocy i współdziałania w dążeniu do zaspokojenia potrzeb rodziny to kolejny obowiązek małżonków. Kluczowej jest zmierzanie do dobra rodziny poprzez działania podejmowane przez współmałżonków. Wzajemna pomoc i zrozumienie odgrywają szczególnie istotną rolę.

Przepisy wymagają również dochowania wierności w małżeństwie. Nieakceptowana jest zarówno zdrada małżeńska, jak i zachowanie stwarzające pozory zdrady. Nierespektowanie tego obowiązku przyczynia się do orzeczenia rozwodu o winie strony dopuszczającej się zdrady.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.