2024-04-21

Czy dom całoroczny musi mieć pozwolenie na budowę?

domki bez pozwolenia

Domki bez pozwolenia można stawiać już od kilku lat. Są to przede wszystkim niewielkie domki o charakterze rekreacyjnym. Jednak już niedługo ma się to zmienić, gdyż po wdrożeniu programu Nowy Ład, możliwe będzie wznoszenie całorocznych murowanych domów o wielkości nieprzekraczającej 70 m2 bez pozwolenia. Jakie warunki musi spełniać całoroczny dom, by mógł powstać bez pozwolenia?

Jakie warunki muszą spełniać domki bez pozwolenia, aby mogły mieć charakter całoroczny?

Niejednokrotnie mówi się, iż przez wprowadzone zmiany w ustawie można stawiać domki bez pozwolenia, które będą miały charakter całoroczny. Okazuje się, że nie zawsze jest to możliwe. Na podstawie zgłoszenia można wybudować tylko i wyłącznie dom jednorodzinny, którego obszar oddziaływania znajduje się w pełni na działce, na której został zaprojektowany.

Projekty domków, które nie wymagają pozwolenia muszą więc uwzględnić szereg szczegółowych przepisów, które dotyczą m.in. emisji zanieczyszczeń czy odległości szamba od sąsiedniej posesji. W związku z faktem, iż ocena tych kwestii pozostaje w gestii urzędników, ludzie wielokrotnie decydują się na ubieganie o pozwolenie na budowę. Szczególnie jeśli chodzi o domki bez pozwolenia całoroczne murowane. Ich zgłoszenie wymaga dostarczenia dokumentów, które należy złożyć w przypadku ubiegania się o pozwolenie.

Jakie obiekty można stawiać bez konieczności ubiegania się o pozwolenie?

Na samym początku warto wspomnieć, iż zgodnie z nowelizacjami z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowlane), które weszły w życie z końcem czerwca 2015, więcej typów obiektów nie wymaga obecnie uzyskania pozwolenia na budowę, a tylko zgłoszenia budowy. Takimi obiektami są:

  • Wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar zawarty jest w pełni na terenie działki lub działek, na których zostały zaprojektowane.
  • Wolnostojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może być większa niż dwa na każde 500 m2 działki.
  • Wolnostojące budynki parterowe, które mają charakter rekreacji indywidualnej, przy czym ich liczba nie może przekroczyć jednego na każde 500 m2 działki.
  • Wiaty o powierzchni 50 m2, znajdującej się na działce, na której ma miejsce budynek mieszkalny – łączna ilość wiat nie może przekraczać dwóch na 1000 m2 działki.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.