2024-07-25

Wina w rozwodzie – co warto wiedzieć?

adwokaci kraków

Rozwód nierozerwalnie wiąże się z postępowaniem sądowym. To sąd będzie ustalał, czy i ewentualnie z czyjej winy nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Na jakiej podstawie są będzie wyrokował? Co wiąże się z uznaniem winy współmałżonków? Odpowiadamy na te pytania.

Wina w rozwodzie – czy musi być ustalona?

W sprawie rozwodowej, zarówno strona wnioskująca, jak i pozwana mogą prosić o uznanie wyłącznej winy współmałżonka, winy oby stron, jak i zrezygnować z orzekania o winie. Jedynie w przypadku decyzji o rozwodzie bez orzekania o winie, którą zadeklarują obie strony, sąd może odstąpić od ustalania winnego. Takie sprawy, ze względów na to, że są już bardziej kwestią samych formalności, przebiegają najszybciej i bez problemów. W każdym innym przypadku sąd musi ustalić winnego. Co interesujące, całą winę ponosi jedna ze stron, lub obie w równym stopniu. W świetle prawa nie można przypisać winy mniejszej lub większej którejś ze stron, nawet gdy na zdrowy rozsądek wydawałoby się to logiczne.

Co może być winą w rozwodzie?

Za winę rozpadu małżeństwa uznaje się nieodpowiednie zachowanie małżonka, która narusza jego obowiązki określone prawem lub zasady współżycia społecznego. Oczywistymi przykładami będą tu zdrady, przemoc domowa, czy poniżanie. Powodem do rozwodu może być też zaniechanie pewnych zachowań, takich jak współżycie, czy współdzielenie obowiązków domowych.

Czy warto walczyć o orzeczenie winy?

Określenie winnego w rozwodzie, poza jego uczuciem przegranej, rodzi też pewne konsekwencje w innych decyzjach sądu dotyczących rozwodu. Winny w jakiś sposób powinien zadośćuczynić, a strona pokrzywdzona otrzymać jakąś formę zadośćuczynienia. Choć nie ma jednoznacznych wytycznych dotyczących kwestii podziału majątku, opieki nad dziećmi, obowiązku alimentacyjnego, to jednak winny zwykle traktowany jest ostrzej również w innych kwestiach. Jeżeli chcemy rozwodu z orzeczeniem o winie, to warto wybrać się do odpowiedniego adwokata, choćby wpisując frazę w Google: adwokaci Kraków i poszukując opinii na temat specjalistów, którzy zostaną nam zasugerowani. To ważne, bo winę należy odpowiednio udowodnić, a osoba oskarżana ma prawo się bronić i wbrew pozorom często udaje się odwrócić kota ogonem i pokazać sprawę tak, że np. do zdrady doprowadziła osoba zdradzona, bo nie dbała w inny sposób o związek od dłuższego czasu. Współpraca z adwokatem jest nieodzwona, bo pomoże obu stornom wykorzystać zaistniałe fakty na ich korzyść.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.